Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

amarul aman @ Twitter

  follow me on Twitter

  Tuesday, June 2, 2009

  PERTANDINGAN MENCIPTA TEMA SEMPENA SAMBUTAN HARI PELADANG, PENTERNAK DAN NELAYAN KEBANGSAAN (HPPNK) TAHUN 2009

  LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG

  PERTANDINGAN MENCIPTA TEMA SEMPENA SAMBUTAN HARI PELADANG, PENTERNAK DAN NELAYAN KEBANGSAAN (HPPNK) TAHUN 2009

  Warganegara Malaysia adalah dipelawa untuk menyertai pertandingan mencipta tema baru sambutan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Kebangsaan (HPPNK) Tahun 2009 yang akan diadakan pada 6 – 16 Ogos 2009 bertempat di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka (MITC), Ayer Keroh, Melaka.

  KRETERIA TEMA.
  Tema yang dicipta hendaklah berasaskan tugas dan peranan peladang, penternak dan nelayan dalam memajukan sektor pertanian selaras dengan hasrat Y.A.B. Dato’ Seri Mohd Najib Bin Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia bagi menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju dalam konteks ‘One Malaysia’, kebajikan rakyat didahulukan dan pencapaian diutamakan.

  SYARAT PENYERTAAN.
  i. Terbuka kepada semua warganegara Malaysia.
  ii. Tulisan tema hendahlah bersaiz 20 dan jenis “font” adalah “Arial”.
  iii. Tema hendaklah baru dan asli.
  iv. Jumlah penyertaan tema adalah terhad kepada satu penyertaan sahaja.
  v. Setiap penyertaan hendaklah disertakan Nama, No. Kad Pengenalan, Alamat dan No. Telefon bagi tujuan dihubungi sekiranya berjaya.
  vi. Setiap tema hendaklah dikemukakan bersama keterangan tema.
  vii. Tema yang terpilih sebagai tema Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Kebangsaan (HPPNK) Tahun 2009 akan menerima hadiah sebanyak RM 1,000.00.
  viii. Tarikh tutup penyertaan adalah 15 Jun 2009.

  KEPUTUSAN.
  Calon-calon yang tidak menerima sebarang maklum balas daripada sekreteriat hendaklah dianggap tidak berjaya dan keputusan panel juri adalah muktamad.
  Hantar penyertaan anda kepada:
  Ketua Pengarah
  Lembaga Pertubuhan Peladang
  Blok C Utara
  Pusat Bandar Damansara
  50460 Kuala Lumpur
  (u.p : Bahagian Hal Ehwal Korporat)

  0 komen...: